De Baskuul waar we samen onderzoekend leren
De Baskuul op weg naar de toekomst!
 
In december 2016 hebben we met elkaar gesproken over de visie en missie van De Baskuul in combinatie met het onderwijs van de toekomst.
 
Missie
Ons motto is: In balans!
Onze missie is: Ieder kind kent en ontwikkelt zijn talenten, waardoor het zich voorbereidt op de wereld van morgen.
 
Onze missie houdt voor ons in dat:
 • We werken aan de basisbehoeften van ieder kind; relatie, competentie en autonomie;
 • We hebben competente leerkrachten die de leerlingen begeleiden in hun zelfontplooiing.  

Schoolvisie
 • Om de missie te bereiken, werken we volgens de volgende visie:
  Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, krijgen kinderen zin in leren.
  Ons motto is hierbij leidend:  In balans!
   
  In de praktijk herkent u onze visie als volgt:
 • We hebben veel aandacht voor de basisvakken taal en rekenen;
 • We werken structureel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • We passen ons onderwijs zo veel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften van het kind;
 • In een betekenisvolle leeromgeving laten wij kinderen onderzoekend leren;
 • Samenwerken is daarbij voor ons belangrijk.
 
In de komende jaren zullen we ons onderwijs hier steeds meer naar gaan inrichten.

 
 
Powered by BasisOnline