De Baskuul waar we samen onderzoekend leren
  De oudervereniging
De oudervereniging stelt zich tot doel de ouder(s)/verzorgers van de kinderen bij de school te betrekken en hen te vertegenwoordigen. Daarnaast maakt de O.V. een aantal(extra) activiteiten voor de kinderen mogelijk, door deze mee te financieren en /of te coördineren. De O.V. helpt soms ook samen met andere ouders bij een aantal activiteiten.
De O.V. vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen kunt u altijd, via Ria Kok, lezen.
In de eerste week dat uw kind op school is krijgt u een formulier mee, waarmee u zich als lid van de oudervereniging kunt opgeven. Ingevulde formulieren worden op school ingeleverd.
Één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij een spreker wordt uitgenodigd. We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Ouderbijdrage. Het vrijwillige lidmaatschap van de oudervereniging kost per jaar € 45,= per kind, als u betaalt via een automatisch incasso. Betaalt u niet automatisch dan kost dat u € 5,- extra per gezin. Als u lid bent van de oudervereniging kunnen de kinderen meedoen aan de activiteiten die deze vereniging uit deze bijdrage betaalt zoals:
·      Het schoolkamp van de kinderen van de groepen 
       3 /m 7.
·      Een bijdrage aan het kamp van de kinderen van
       groep 8.
·      Het schoolfeest voor de kleuters aan het einde    
       van het schooljaar.
·      Traktaties voor de kleuters met Pasen, 
       Kerstmis  en andere feesten.
·      De maaltijd tijdens de kerstviering.
·      Culturele activiteiten, zoals kindertheater op school.
 
·      Afdracht schoolcatechese.
·      Kosten drukwerk schoolkrant,
       informatieboekje, enz.
·      Vergaderkosten bestuur oudervereniging.
·      Contributies, lidmaatschap N.K.O.
 
 
  Voor deze activiteiten ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Vandaar de bijdrage van u als ouder. Als u problemen heeft met het betalen van deze bijdrage, kunt u daarover contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging, of met de schoolleiding.
Powered by BasisOnline